Skip to main content

Analgezja po cięciu cesarskim

Prezentujemy wykład dr Aleksandry Zamaro i dr Marka Janiaka, którzy przestawiają koncepcje leczenia bólu w okresie okołooperacyjnym cięcia cesarskiego oraz pokazują wyniki badania porównującego wykorzystanie blokad przedziałowych w porównaniu z blokadą centralną.

Wentylacja mechaniczna regulowana przepływem

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym wentylacji regulowanej przepływem (FCV). Jest to nowa koncepcja wentylacji mechanicznej, w której możemy spojrzeć na nią z perspektywy efektu, a nie przyczyny wymuszającej przepływ powietrza w drogach oddechowych. Pozwala to na doskonalsze imitowanie fizjologicznych warunków biofizycznych panujących w układzie oddechowym człowieka.