Skip to main content

Omówienie badania COV-AID

Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie wieloośrodkowego, prospektywnego, randomizowanego badania, które zostało opublikowane
29 października 2021 roku na łamach czasopisma Lancet Respiratory – COV-AID.

Delirium u dzieci

Prezentujemy wykład prof. dr hab. n. med. Alicji Bartkowskiej-Śniatkowskiej z UM w Poznaniu, wygłoszony podczas konferencji „Nowe wyzwania – stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii”, która odbyła się w Cedzynie, w dniach 15-16 października 2021 roku.