Skip to main content

Tag: żywienie

Pacjent krytycznie chory, czyli jaki?

Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. dr hab. n. med. Mirosława Czuczwara dotyczącego żywienia pacjentów krytycznie chorych. W wykładzie przybliżono kryteria kwalifikacji do interwencji żywieniowej, oraz sposób jej wdrażania. Omówiono najczęstsze powikłania związane z interwencją żywieniową, w tym „refeeding syndrome”, jak i metody ich zapobiegania. Przedstawiono niektóre z sytuacji szczególnych wymagających modyfikacji interwencji żywieniowej, w szczególności w trakcie terapii zewnątrzustrojowych.