Skip to main content

Polityka prywatności.

Mając na uwadze obowiązki wynikające z:

a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dalej jako: u.o.d.o.;

b) Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO;

niniejszym przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników portalu anestezjologia-online.pl (dalej: Portal), a także wykorzystania plików cookies.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych, podanych podczas rejestracji na portalu anestezjologia-online.pl jest MED SPACE s.c., Stare Załucze 8a, 22-234 Urszulin, NIP: 712-329-33-16, REGON: 360709515.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania dostępu do treści zgromadzonych na Portalu.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

CEL ZBIERANIA DANYCH

Zbieranie danych podczas rejestracji i korzystania z Portalu ma na celu:
a) e-mail: stanowi login do Portalu; umożliwia komunikację z użytkownikiem dotyczącą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem portalu, dystrybucji biuletynu elektronicznego (dalej: newsletter), realizowania marketingu bezpośredniego – na podstawie wyrażonej zgody;
b) imię i nazwisko: pozawala na weryfikację użytkownika w publicznych rejestrach osób wykonujących zawody medyczne – dostęp do niektórych materiałów uzależniony jest od posiadania uprawnienia do wystawiania recept lub prowadzenia obrotu produktami leczniczymi;
c) numer PWZ/legitymacji studenckiej: umożliwia weryfikację użytkownika w publicznych rejestrach osób wykonujących zawody medyczne – dostęp do niektórych materiałów uzależniony jest od posiadania uprawnienia do wystawiania recept lub prowadzenia obrotu produktami leczniczymi;
d) miejsce pracy: do celów statystycznych oraz dostosowywania treści publikowanych na Portalu;
e) specjalizacja: do celów statystycznych oraz dostosowywania treści publikowanych na Portalu.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Dane osobowe pozyskane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do: umożliwienia korzystania z Portalu wybranym grupom zawodowym; kierowania do użytkowników treści będących przedmiotem ich zainteresowań.

Dodatkowe dane zbierane w trakcie korespondencji Administratorem a użytkownikiem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
– wykonującym oprogramowanie i zapewniającym wsparcie IT;
– świadczącym usługi marketingowe;
– świadczącym usługi związane z rozliczeniami finansowymi, poradnictwem prawnym i księgowym;
– upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych realizując cel działania podmiotu.

Oprócz wymienionych powyżej, przechowywane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy), z wyłączeniem tych, które posiadają odpowiednią podstawę prawną.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Użytkownikowi przysługuje względem Administratora:

– prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;

– prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;

– prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO;

– prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – art. 21 ust. 2 RODO;

– prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.


PLIKI COOKIES

Pliki cookies (dalej: ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu i służą do korzystania z Portalu anestezjologia-online.pl. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Ciasteczka wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji użytkownika strony po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach funkcjonowania portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje ciasteczek: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” ciasteczka przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach ciasteczek lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników przez okres korzystania z użytkownika z Portalu.

KONTAKT

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności i zasad korzystania z Portalu, prosimy o kontakt z Administratorem na adres info@med-space.pl.