Skip to main content

Zalecenia grupy ekspertów dotyczące stosowania antybiotyków u pacjentów z COVID-19

Racjonalna antybiotykoterapia u pacjentów z COVID-19 stanowi wyzwanie dla wielu lekarzy. Często obserwowane są przedłużone antybiotykoterapie, pomimo braku wykładników koinfekcji bakteryjnych. Przedstawiamy zalecenia grupy eksperckiej dotyczące stosowania antybiotyków u pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Strategie wentylacji w COVID-19

Pandemia COVID-19 jest niewątpliwie kryzysem dla szpitali na całym świecie. Nowa sytuacja dotknęła tym samym również oddziały intensywnej terapii, które to w ciągu dni i tygodni zostały obciążone do granic ich możliwości. Potężnym problemem okazała się zbyt mała dostępność aparatury do inwazyjnej wentylacji mechanicznej związana z jednoczasową hospitalizacją wielu pacjentów z niewydolnością oddechową. 

Spersonalizowana i długotrwała kontrola stanu hemodynamicznego. HemoSightTM – informacje i zastosowanie kliniczne

Firma Mindray przygotowała artykuł na temat monitorowania hemodynamicznego. Przybliżone zostały zagadnienia związane z terapią płynową,
przypomniane zostały również podstawowe zagadnienia fizjologiczne związane z odpowiednim wypełnieniem łożyska naczyniowego. W oparciu o technologię Hemosight TM firmy Mindray, przedstawiono parametry pozwalające na monitorowanie stanu hemodynamicznego pacjentów.
Zapraszamy do lektury.

Remdesivir w leczeniu COVID-19

Przygotowaliśmy dla Państwa analizę obszernego przeglądu systematycznego, który powstał w celu oceny efektów leczenia remdesivirem. Preparatem, którego pojawienie się na froncie walki z pandemią odbiło się głośnym echem w mediach, które to na podstawie pierwszych, pobieżnych obserwacji sugerowały długo oczekiwane pojawienie się skutecznej terapii przyczynowej przeciwko COVID-19.

Omówienie badania COV-AID

Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie wieloośrodkowego, prospektywnego, randomizowanego badania, które zostało opublikowane
29 października 2021 roku na łamach czasopisma Lancet Respiratory – COV-AID.