Skip to main content

Bezpieczna płynoterapia w dobie COVID

Prezentujemy kolejny z wykładów wygłoszonych podczas konferencji „Nowe wyzwania – stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii”. Tym razem autorem wystąpienia jest Redaktor Naczelny portalu, prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar. Konferencja odbyła się w Cedzynie, w dniach 15-16 października 2021 roku.

SOS dla antybiotykoterapii

Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz wygłoszonego podczas konferencji „Nowe wyzwania – stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii”, która odbyła się w Cedzynie, w dniach 15-16 października 2021 roku.