Skip to main content

Zakażenia bakteryjne w ICU w dobie COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią debaty, która odbyła się podczas konferencji „Nowe wyzwania – stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii” (Cedzyna, 15-16 października 2021 roku). Pierwsza część debaty, zarejestrowana podczas poprzedniej edycji konferencji, ukazała się na portalu 15 października 2021 roku.

SOS dla antybiotykoterapii

Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz wygłoszonego podczas konferencji „Nowe wyzwania – stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii”, która odbyła się w Cedzynie, w dniach 15-16 października 2021 roku.