Skip to main content

Tag: intensywna terapia

Zalecenia grupy ekspertów dotyczące stosowania antybiotyków u pacjentów z COVID-19

Racjonalna antybiotykoterapia u pacjentów z COVID-19 stanowi wyzwanie dla wielu lekarzy. Często obserwowane są przedłużone antybiotykoterapie, pomimo braku wykładników koinfekcji bakteryjnych. Przedstawiamy zalecenia grupy eksperckiej dotyczące stosowania antybiotyków u pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Strategie wentylacji w COVID-19

Pandemia COVID-19 jest niewątpliwie kryzysem dla szpitali na całym świecie. Nowa sytuacja dotknęła tym samym również oddziały intensywnej terapii, które to w ciągu dni i tygodni zostały obciążone do granic ich możliwości. Potężnym problemem okazała się zbyt mała dostępność aparatury do inwazyjnej wentylacji mechanicznej związana z jednoczasową hospitalizacją wielu pacjentów z niewydolnością oddechową. 

Pacjent krytycznie chory, czyli jaki?

Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. dr hab. n. med. Mirosława Czuczwara dotyczącego żywienia pacjentów krytycznie chorych. W wykładzie przybliżono kryteria kwalifikacji do interwencji żywieniowej, oraz sposób jej wdrażania. Omówiono najczęstsze powikłania związane z interwencją żywieniową, w tym „refeeding syndrome”, jak i metody ich zapobiegania. Przedstawiono niektóre z sytuacji szczególnych wymagających modyfikacji interwencji żywieniowej, w szczególności w trakcie terapii zewnątrzustrojowych.

Spersonalizowana i długotrwała kontrola stanu hemodynamicznego. HemoSightTM – informacje i zastosowanie kliniczne

Firma Mindray przygotowała artykuł na temat monitorowania hemodynamicznego. Przybliżone zostały zagadnienia związane z terapią płynową,
przypomniane zostały również podstawowe zagadnienia fizjologiczne związane z odpowiednim wypełnieniem łożyska naczyniowego. W oparciu o technologię Hemosight TM firmy Mindray, przedstawiono parametry pozwalające na monitorowanie stanu hemodynamicznego pacjentów.
Zapraszamy do lektury.