Skip to main content

Tag: anestezjologia

Analgezja po cięciu cesarskim

Prezentujemy wykład dr Aleksandry Zamaro i dr Marka Janiaka, którzy przestawiają koncepcje leczenia bólu w okresie okołooperacyjnym cięcia cesarskiego oraz pokazują wyniki badania porównującego wykorzystanie blokad przedziałowych w porównaniu z blokadą centralną.