Skip to main content

Wesprzyj!

Zachęcamy do wsparcia finansowego długofalowego Celowanego Funduszu Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego Ukraińskich Lekarzy Anestezjologów i Ich Rodzin przebywających w Polsce, powołanego przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.