Skip to main content

30. rocznica śmierci prof. Stanisława Pokrzywnickiego

20 listopada przypada rocznica śmierci pierwszego polskiego anestezjologa.

Por. / Flt L Stanisław Pokrzywnicki, lekarz 302. Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego”.

Stanisław Pokrzywnicki
7.05.1909-20.11.1993

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wychowanek Szkoły Podchorążych Sanitarnych, oficer zawodowy służby zdrowia, lekarz lotniczy III/3 Dywizjonu Myśliwskiego, uczestnik kampanii polskiej 1939 r., lekarz 302. Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego” Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Absolwent kursu specjalizacyjnego w Klinice Anestezjologii prof. Roberta Macintosha w Oxfordzie. Pierwszy polski anestezjolog.

Po II wojnie światowej jako pierwszy w kraju zastosował kurarę do znieczulenia chirurgicznego (1948). Współtwórca polskiej anestezjologii i intensywnej terapii. Kierownik pierwszej katedry anestezjologii w Polsce (1961) oraz pierwszy polski anestezjolog z tytułem naukowym profesora (1975). Przewodniczący Komisji Anestezji i Resuscytacji Komitetu Nauk Klinicznych Wydziału VI PAN (1961-1968), prezes Towarzystwa Anestezjologów Polskich (1962-1970). Specjalista krajowy w zakresie anestezjologii (1962-1974), naczelny specjalista Wojska Polskiego w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej (1968-1984), wiceprezydent World Federation of Societies of Anaesthesiologists (1968-1972). Współzałożyciel, pierwszy i wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Anestezjologia i Reanimacja”. Nauczyciel i wychowawca całego pokolenia polskich anestezjologów.

Stanisław Pokrzywnicki był pionierem nowoczesnej anestezjologii także w Mongolskiej Republice Ludowej. Na
fotografii uczy mongolskich lekarzy techniki intubacji dotchawiczej. Ułan Bator, początek lat sześćdziesiątych
XX w.