Skip to main content

Szkolimy międzynarodowo!

W dniach 10-12 grudnia 2023 r. w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się wydarzenie dla lekarzy z Ukrainy.

Celem „Workshop: Anestehesiology Intensive Therapy” było stworzenie platformy edukacyjnej dla lekarzy z Ukrainy, dającej im możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Organizatorom zależało również na zacieśnieniu relacji personalnych, co pozwoli na kontynuowanie współpracy między ośrodkiem w Polsce i ośrodkami w Ukrainie podczas wyzwań jakie stawia codzienna praca z pacjentami.

Uczestnicy w trakcie wydarzenia mieli możliwość:
– towarzyszenia podczas kluczowych procedur na Centralnym Bloku Operacyjnym,
– uczestniczenia w zaawansowanych sesjach dotyczących bezpieczeństwa pacjenta,
– wysłuchania wykładów na temat najnowszych metod znieczulenia i optymalizacji diagnozowania oraz leczenia pacjentów,
– wzięcia udziału w interaktywnych warsztatach i dyskusjach o roli ultrasonografii na intensywnej terapii.

Organizator: Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Kierownik Naukowy: prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

Partner wydarzenia: Mindray Medical Poland